Wist u dat :

 

Wist u dat :
*de Kievit volledig onderhouden en gerund
wordt door onbetaalde vrijwilligers?

*de Kievit geen subsidies ontvangt van gemeente of i.d.?

*de Kievit financieel afhankelijk is van een
groep trouwe donateurs, opbrengsten uit
(zondag)activiteiten en Oranjefondscollecte
plus de verkoop van fruit, wijn en Kievit- cider en overige giften?

*jaarlijks meer dan 900 basisschoolleerlingen
uit Harmelen en omstreken hier gratis hun
Natuur en Milieu Educatie (NME) ontvangen?

*wij hard op zoek zijn naar extra vrijwilligers
voor het terreinonderhoud, NME-begeleiding

en nieuwe donateurs?

www.dekievitharmelen.nl

Reacties zijn gesloten.