Vogel waarnemingen op de Kievit, door Arwin Den Boer

jaar 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
waarneming(en) = wa 17 25 27 31 32 26 23 27 29 25 33 22 32 22 27 27 26 23 19 14 15 11 0 16 24 19
mogelijk broedend = mb 7 6 9 3 5 5 6 3 3 3 4 6 5 7 8 7 6 1 1 3 5 1
waarschijnlijk broedend = wb 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6 5 5 4 5 2 3 3 2 1 2
zeker broedend = zb 15 15 12 12 12 11 11 13 13 12 16 14 15 16 13 13 10 11 6 12 11 6
wintergast = wi 2 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 10 5 5 7 4 3 4 1 2 4
totaal per jaar 43 50 54 50 54 48 44 49 53 48 61 60 62 55 59 56 47 42 30 33 36 20 0 16 24 19
voortschrijdend totaal 113 113 113 113 112 112 112 112 107 106 106 101 99 97 92 83 71 64 58 50 43 30 24 24 24 19
vogels rode lijst 5 6 6 6 7 6 9 8 8 9 13 12 13 9 11 11 2 2 5 3 2 4 2 4 3
aalscholver wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
beflijster wa
blauwborst mb
blauwe kiekendief wa wa wa
blauwe reiger wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa     wa
boerenzwaluw wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
bokje wa
bonte vliegenvanger zb wa
boomklever mb wa wa
boomkruiper mb mb mb wa wa wa wa wa wa wa wa mb zb wa
boomvalk wa wa wa wa
bosrietzanger wa wa wa wa
bosruiter wa
bosuil wa wa wa wa
braamsluiper wa wa zb wa
bruine kiekendief wa
buizerd wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wi
ekster zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa zb wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
fazant wa wa wa wa wa wa wa wa
fitis zb mb mb wa wa wa zb zb zb zb zb wb wb wb wb mb zb wb zb mb zb wa wa wa
fuut zb wa wa wa wa zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa
gaai wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
gierzwaluw wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
goudhaan wi wa wi wa wi wa wa
goudvink wa
grasmus wa
graspieper wi wi
grauwe gans wa wa wa wa
grauwe vliegenvanger mb wa wa mb wa mb wa zb wa wa wa mb wa
groene specht wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
groenling wa wa wa mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb zb wa mb wa wa wa
groenpootruiter wa
grote barmsijs wi wi
grote bonte specht mb mb mb wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
grote canadese gans wa wa wa
grote gele kwikstaart wi wi wi
grote zilverreiger wa wa wa wa wa wa wa
grutto wa
halsbandparkiet wa wa wa
heggenmus mb mb mb mb wa wa wa wa wa wa wa wb mb wa wa
holenduif zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wb
houtduif zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa zb zb wa wa wa
jaar 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
houtsnip wa wa
huismus wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
huiszwaluw wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
kauw zb zb wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa zb wa wa wa
keep wa wa wi wi
kerkuil wa
kievit wa wi wa wa
kleine karekiet mb wa wa wa wa wa wa mb wb mb wa
kleine mantelmeeuw wa wa wa
kneu wa wa wa
knobbelzwaan zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa
koekoek wa wa wa wa wa wa wa
kokmeeuw wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
koolmees zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa wa wa
koperwiek wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi
krakeend wa wa wa wa wa wi wi wa wa
kramsvogel wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi
kuifeend wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wi wi wi wa wa wa wa
matkop mb wb wb wb wb mb mb mb mb wb wa
meerkoet zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wb zb wa wa
merel zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa wa wa
nijlgans wa wa wa wa wa wa wa wa
oeverloper wa
oeverzwaluw wa
ooievaar wa wa wa wa
pimpelmees zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
purperreiger wa
putter wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa mb mb mb wa wa wa wa wa wa wa wa wa
ransuil wa wa wa wa wa
rietgors wa wa wa wa mb mb mb
rietzanger wa wa mb
ringmus zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa mb wa wa
roek wa wa wa
roodborst zb zb wb wb wb wb wb wb wb wb wb wa wb mb wb mb mb wa wa wa
scholekster wa wa wa wa wa wa
slobeend wa wi wa wa wa
smient wi wa wa wa wi wi
snor wa wa
sperwer wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
spotvogel mb mb mb wa wa mb mb mb mb mb wa wa wa wa wa wa
spreeuw wa wa mb wa wa wa wa wa wa wa wa wa zb wa wa wa wa wa mb mb wa wa
staartmees mb zb mb wa wa wa wb zb wa wa wb mb wb
stormmeeuw wa wa wa wa wa wa wa wa
tafeleend wi
sijs wi wi wi wi wi wi wi wi wi
tjiftjaf wb wb wb wb wb wb wb wb wb wi wa wb wb wb wb wb mb zb wb zb wa zb wa wa wa
torenvalk wa wa wa wa wa wa wa wa wa wb wb wa wa wa wa wa wa wa zb
tuinfluiter mb mb mb mb mb wa mb mb mb wb mb mb mb wa wa wa wa wa wa
turkse tortel zb zb zb zb zb mb mb mb mb zb zb zb zb zb zb zb wa
valkparkiet wa
velduil wa
vink wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb mb wb wa mb mb wa wa wa wa
visdief wa wa wa wa wa wa wa
vuurgoudhaan wi
jaar 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
waterhoen wa wa mb mb wa wa wa wa wa zb zb wa mb wb wb wa wa wa wa wa
waterral wa wa wa
watersnip wi wi wi wi wi wi wi wi
wilde eend zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wb wa wa wa
winterkoning zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb wa wa wa
wintertaling wa wi
witgat wa wi
witte kwikstaart wa wa wa wa wa wa wa
ijsvogel wa wa wa wa wa wa
zanglijster wa wa wa wa wa mb mb mb wb wa wa wa wa wa wa wa wa
zilvermeeuw wa
zwarte kraai mb zb mb wa wa wa wa wa wa wa wa wa zb zb wa zb wa zb zb zb zb wa wa wa
zwarte mees wi wi
zwarte roodstaart wa wa
zwartkop mb mb mb mb mb mb wb wb wb wb wb wb zb mb mb wa wb zb mb
Rode lijst in 2017 gewijzigd
42

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.