Kievit puzzeltocht en de antwoorden

 • Op de Kievit staan diverse bomen en struiken die na hun bloei bessen Zo ook de Gelderse Roos. Wat is de kleur van de bessen van de Gelderse Roos?

De Gelderse Roos (het struikje stond +/- 5 meter links) draagt helder rode bessen.

 

 • Invasieve exoten zijn planten of dieren die niet van nature in Nederland thuis horen, maar zich hier wel snel vermeerderen. Dit soms ten koste van inheemse planten of dieren. Van welke van de volgende, min of meer bekende, invasieve exoten hebben we hier op de Kievit het meeste last?

Hoewel alle drie de genoemde exoten zich al op de Kievit hebben gemanifesteerd is de Watercrassula het grootste probleem. Met veel mankracht hebben we tijdens de NLdoet activiteiten de afgelopen jaren de sloten een heel eind crassula-vrij kunnen krijgen, maar 100% wegkrijgen doe je het niet. Constante waakzaamheid en bijhouden blijven noodzakelijk.

 

 • De grassenfamilie is zeer uitgebreid. Hoe heet de groep grassen die allemaal als kenmerk hebben dat ze een driekantige stengel bezitten?

Dit is de familie van de Zegge-soorten (Latijnse naam: Carex). Een aantal van deze grasachtigen komt voor langs de slootkanten op de Kievit.

 

 • In de sloten en plassen rondom de Kievit komen diverse soorten water- en moerasslakken voor. Wat is, afgezien van de vorm en grootte, het belangrijkste verschil tussen een waterslak en een moerasslak?

Een moerasslak heeft, in tegenstelling tot een waterslak, een operculum. Dit is een verhard schijfje, dat de slak als deurtje kan gebruiken om de schelp af te sluiten in geval van droogte. Zo kan een moerasslak een periode overleven waarin de leefomgeving droogvalt, terwijl een waterslak te allen tijde in het water moet blijven om te overleven.

 

 • U staat hier op ongeveer het laagste punt van het Kievitterrein. Hoe staat u nu t.o.v. het N.A.P.?

Dat is 1 ½ meter beneden NAP. Naar het noorden toe loopt het terrein licht op. In de noordwest punt van de boomgaard ligt het hoogste punt van de Kievit en dat is ongeveer 0,80 cm beneden NAP.

 

 • Delen van het Kievitterrein zijn tijdens het vogelbroedseizoen voor het publiek afgesloten. Zo ook deze bosstrook, beter bekend als het geriefbosje. Tot wanneer duurt deze afsluiting op de Kievit normaliter?

Dat is normaal gesproken tot 15, ofwel half juli.

 

 • Op de Kievit komen diverse boomsoorten voor beginnend met de letter E. Noem er drie.

De vier bekende bomen, beginnend met een “E “ zijn: Eik, Es, Esdoorn en Els.

 

 • Hoe heten en wat zijn de vreemd gevormde zaken in dit doosje?

Dit zijn knoppergallen. Het resultaat van eitje, gelegd in de bloemetjes van de eik, door een galmugje. Na het uitkomen van dit eitje ontwikkelt er zich een larfje en de chemische stoffen die dit larfje uitscheidt laat de eik dit vreemde gal vormen i.p.v. en normale eikel.

(deze knoppergallen zijn ook relatief nieuw in Nederland; 25 jaar geleden waren ze nog praktisch onbekend).

 

 • Deze zaaddoosjes lijken wat op een miniatuur dennenappeltje, maar van welke boom zijn ze afkomstig?

Dit zijn de zaaddoosjes van de Els; ook wel elzenproppen genaamd.

 

 • Deze boom, met z’n oranje bessen, is genoemd naar een vogel die dol is op deze bessen. Welke vogel is dit?

Je stond hier, min of meer, onder de Lijsterbes. Het antwoord was dus de Lijster.

 

 • Deze schelp is van een tweekleppige die voorkomt in de wateren rondom de Kievit. Wat is de naam van dit schelpdier, dat ruim 20 cm. groot en zo’n 15 jaar oud kan worden?

Dit was de Zwanenmossel, de grootste in Nederland voorkomende zoetwatermossel, die ook een mooie symbiose vormt met het bittervoorntje, dat haar eieren in de schelp van de Zwanenmossel laat ontwikkelen. Of het bittervoorntje (een beschermde vissoort in Nederland) ook in de wateren van de Kievit voorkomt weten we nog niet met zekerheid.

 

 • Hoe heet deze forse, prikkelige plant?

Dit was de Kaardenbol (Dipsacus); vroeger gebruikt voor het kaarden (kammen) van ruwe schapenwol.

 

 • In de moestuin staan ook diverse kruiden. Hoe is de naam van het kruid in dit zakje?

In dit zakje zat een mengsel van vers en gedroogd Rozemarijnblad.

 

 • Hoeveel daggeldershuisjes zijn er in 1865 op het terrein van de Kievit gebouwd?

In eerste instantie bestond het “complex” uit vier woningen. Tijdens de inundatie gedurende W.O II is het meest zuidelijk stuk verzakt en afgebroken.

 

 • In de boomgaard staan diverse oude appel- en perenrassen. Over appels bestaan allerlei uitdrukkingen en gezegden in de Nederlandse taal. Noem er drie.

Een aantal mogelijkheden zijn: de appel valt niet ver van de boom; appels voor citroenen verkopen; voor een appel en een ei verkopen; een appeltje voor de dorst hebben; wie appelen vaart, die appelen eet; één rotte appel in de mand….., e.a.

 

 

 • Een aantal bomen en struiken verliest ’s winters het blad niet. Hoe heet deze wintergroene boom/struik met z’n glimmende blad?

Deze, nog wat dunne boom, stond zo’n 5 meter links van het pad tussen de andere bomen en was de enige Hulst (Ilex aequifolium) op het Kievit-terrein.

 

 • Peren zijn grofweg in te delen in twee groepen, afhankelijk van hun gebruik. Noem deze twee.

Een beetje algemene ontwikkeling in deze vraag. Men spreekt doorgaans, afhankelijk van het gebruik, over hand-, danwel stoofperen.

 

 

 • Ook de peer duikt op in diverse Nederlandse uitdrukkingen en gezegden. Noem er

Met de peer zijn minder uitdrukkingen/gezegden bekend dan met de appel. Maar een paar zijn er wel: appels met peren vergelijken; iemand een muilpeer verkopen; met de gebakken peren zitten; als de peer rijp is valt hij, e.a.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.