Nieuws over de Kievit.

Beste vriend(in) en donateur van Stichting de Kievit.

Met deze brief willen wij u graag informeren over het wel en wee van stichting de Kievit.

Wij kunnen beginnen met een positief bericht: we zijn groter geworden, dus nog meer Kievit.

De door de gemeente Woerden toegezegde terreinuitbreiding aan de zuidzijde tot aan de Groenendaal is eindelijk officieel overgedragen aan het Utrechts Landschap en is daarmee toegevoegd aan het terrein van de Kievit. Hiermee is er ca. 0,57 ha terrein toegevoegd aan de bestaande 1,3 ha, zodat het terrein  nu bijna 1,9 ha groot is. Wij zijn hier erg blij mee, want door de extra ruimte kunnen we de diversiteit beter benutten.

Positief is ook dat in het Dijkgraafpad door het Waterschap een duiker is vervangen door een watergang met een bruggetje, waardoor op het water drijvend kroos door de wind beter afgevoerd wordt.

Tenslotte is aan de oostkant van het terrein het eiland langs de Groenendaal nu beter bereikbaar door de aanleg van een brug. Via deze brug, door Landschapsbeheer Vleuten- de Meern aangelegd, kan nu het grasmaaisel opgeslagen worden naast de Groenendaal, waarna het afgevoerd wordt.

Door de droge zomer waren de appels en de peren flink aangepikt door vogels om zodoende wat vocht binnen te krijgen. Het gevolg was dat het beschadigde fruit verder werd aangevreten door wespen. Hierdoor had het organiseren van een plukdag in september geen zin meer. Dus geen appelsap van de Kievit dit jaar!

Gelukkig hebben we wel weer heerlijke Kievit-wijn te koop, door onze wijnkenner Gerrit speciaal uit Frankrijk gehaald. Kijk hiervoor op onze website of bezoek de open dagen.

Op de werk-woensdagen, vanaf begin maart tot eind november, hebben de vrijwilligers veel werk verzet in de tuin, het grasland en de boomgaard. Om enkele dingen te noemen: tuinonderhoud, onkruid verwijderen, gras maaien, balken langs de paden vernieuwen en snoeien.

Het molentje is geheel afgeschilderd en een houten kozijn in de vogelkijkhut is vervangen. De picknicktafels hebben nieuwe zitplanken gekregen en de kachel in het keukentje is gerenoveerd.

Een in september gehouden  bric and brac heeft veel werk en spullen, maar weinig bezoekers en opbrengsten opgeleverd, dus zal waarschijnlijk niet herhaald worden.

Er zijn in het najaar extra werkdagen geweest op de zaterdagmorgen. Veel werk is gestoken in het verwijderen van opschot van wilgen en elzen in het nieuwe stuk terrein.

Op de natuurwerkdag zaterdag 3 november hebben zeker 8 extra vrijwilligers gewerkt, die ook op het nieuwe terrein aan de slag zijn gegaan.

In de boomgaard is een omgewaaide boom verzaagd en is dood hout verwijderd. In de winter is het riet weggesneden daar waar de ijslaag dik genoeg was.

Het stroomaggregaat, dat af en toe gebruikt wordt als er stroom nodig is, heeft het in de zomer begeven. Gelukkig is deze weer gerepareerd met dank aan Ries van Engelen! 

Voor 2019 hebben we weer veel activiteiten in de planning:

Op diverse zondagen zijn weer onze bekende activiteiten:

  • Zondag 3 maart bent u welkom voor het pluizen van uilen-braakballen
  • Begin april is de vogelexcursie (kijk voor de juiste datum op de website face book of in de plaatselijke krant)
  • Zondag 19 mei kan er op zoek gegaan worden naar slootjes- en bodemdiertjes.
  • Zondag 16 juni is er een bloemenexcursie met onze tuinvrouwen.

Kijk voor de juiste data en tijden op onze website: http://www.dekievitharmelen.nl

Werkdagen op de Kievit zijn er ook weer in 2019.

Tijdens NLdoet op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart, zijn er veel extra werkzaamheden gepland, zoals het uitbaggeren van greppels, het verwijderen van opschot, het bouwen van houtrillen en het maken van steigertjes voor de slootjes-excursies.

U bent van harte welkom om mee te werken, we starten om 09.00 uur met koffie, er is een lunch met soep en broodjes en we eindigen uiterlijk om 17.00 uur met een hapje en een drankje.

Opgeven kan via de website van NLdoet: https://www.nldoet.nl

 

Collecte.

Bestuursleden en enthousiaste vrijwilligers collecteren tijdens de Oranjefonds collecte in Harmelen van 11 t/m 15 juni. De helft van de opbrengst zal voor de Kievit zijn.

Met de opbrengst willen we de zonnepanelen uitbreiden en de boomgaard verder vernieuwen door oude bomen te kappen en nieuwe oude-rassen-fruitbomen te planten

 

Daarnaast zijn er de terugkomende onderhouds- en vervangingskosten om de Kievit het unieke stukje groene natuur aan de rand van Harmelen te laten blijven. Hierbij moet u denken aan de regentonnen die vervangen moeten worden, de graspaden moeten gemaaid worden, de buitenboel geschilderd, het gereedschap onderhouden, kapotte spullen vervangen, enzovoort. Ook moeten de Kievit-kippen in de winter worden bijgevoerd.

 

Als u ons daarbij wilt steunen: heel graag!

U kunt uw bijdrage overmaken op NL24RABO0325318514.

 

Tot slot: mocht u deze brief via de brievenbus gekregen hebben, dan ontvangen wij graag uw mailadres, als u dit heeft. Dit graag doorgeven aan ko.kleijn@planet.nl

 

Alvast dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op de Kievit

 

Namens het bestuur van de Kievit,

Jose van Engelen,                           Pieter van Otterlo,                         Ko Kleijn,

Voorzitter                                          Penningmeester                             secretaris

 

 

 

P.S. Of er dit jaar begin juni weer een Rabo-fietsdag komt is nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is laten we u dit weten.

 

 

 

 

 

www.dekievitharmelen.nl

secretariaat: stichting de Kievit, Oudeland 29, 3481 GB Harmelen

KvK Utrecht nr. 41185684 – Bankrekening IBAN: NL24RABO0325318514

www.dekievitharmelen.nl

secretariaat: stichting de Kievit, Oudeland 29, 3481 GB Harmelen

KvK Utrecht nr. 41185684 – Bankrekening IBAN: NL24RABO0325318514

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.