Kievitvrijwilligers maken gebruik van de koude dagen.

 

Afgelopen week heeft een groepje enthousiaste Kievitvrijwilligers de
sneeuwschuivers  ter hand genomen en het riet op diverse plaatsen op het
terrein vanaf het ijs weggemaaid. Zo zijn de Kikkerpoel, de dwarssloot
en de zijkanten van het Molendijkje keurig van het riet ontdaan. Het was
jaren geleden dat we nog een keer de mogelijkheid hadden om dit te doen
en het was hard nodig. Wat nu nog overblijft is een enorme bult met
gemaaid riet waar we nog een oplossing voor moeten vinden. Mogelijk dat
verhakselen een optie is.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.