Jacht op Amerikaanse rivierkreeften geopend.

Nieuws

REGIO > Meer vissers moeten Amerikaanse rivierkreeften mogen vangen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met dit voorstel van VVD en CU, terwijl het kabinet eerder aangaf niks in het plan te zien. De rivierkreeften zorgen in de provincie Utrecht onder meer voor problemen in de Vechtstreek. Ze vormen een bedreiging voor de natuur omdat ze waterdieren en insecten eten. Ook verknippen ze planten die voor leefgebied voor dieren en helder water zorgen. In de Molenpolder bij Tienhoven liep afgelopen jaren een proef om de rivierkreeften te vangen en er ligt al een andere pilot op de stapel. In opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden in de Molenpolder waterplanten teruggebracht en natuurlijke ‘vijanden’ van de rivierkreeft ingezet. Momenteel mogen maximaal tien beroepsvissers door het hele land de rivierkreeften vangen, en dit zet volgens de indieners van de motie “geen zoden aan de dijk”. De Kamer wil dat het kabinet de wet zo aanpast dat naast beroepsvissers, ook bijvoorbeeld sportvissers en agrariërs Amerikaanse rivierkreeften mogen vangen. Dit moet wel “op verantwoorde wijze” gebeuren.De wens om meer uitheemse rivierkreeften te vangen is er omdat ze dus schade toebrengen aan waterkeringen en waterplanten, en inheemse vissoorten verdrijven. De diertjes hebben hier geen natuurlijke vijand en planten zich snel voort.

Dit zou goed nieuws betekenen voor De Kievit, aangezien het leven in de sloten en plassen rondom De Kievit de laatste paar jaar grotendeels is verdwenen door toedoen van deze invasieve exoten. In overleg met het Utrechts Landschap gaan we nu kijken of we er serieus werk van kunnen maken om deze exotische rovers een halt toe te roepen. Hopelijk krijgen we dan het normale slootleven met z’n kikkers, salamanders, torren, slakken, krabbenscheer en kikkerbeet weer terug. Wordt vervolgd.

 

Reacties zijn gesloten.