Help De Kievit de Corona-crisis door.

Ondanks dat de schoolexcursies en de open zondag activiteiten op de Kievit stil liggen gaat het onderhoud , gewoon door, zij het in gepaste vorm.  Met aandacht voor de gepaste afstand wordt er door de vrijwilligers nog steeds met veel enthousiasme gewerkt aan het instand houden van het mooie stukje natuur in Harmelen.

Dat dit in deze vreemde tijden gewaardeerd wordt merken we aan de vele wandelaars die het terrein bezoeken. Hieronder zijn ook een groot aantal nieuwe gezichten. En “zo heb ieder nadeel, zijn voordeel”om met wijlen Johan Cruijff te spreken.

Want met een bredere bekendheid van onze stichting en het terrein wat we beheren, hopen we ook meer vrienden van de Kievit aan te trekken.

Misschien dat niet bij iedereen bekend is dat Stichting de Kievit dit terrein, waarvan de grond eigendom is van het Utrechts Landschap, al meer dan 27 jaar beheert zonder enige subsidie. De inkomsten moeten komen van een trouwe groep donateurs (vrienden van de Kievit), de opbrengsten uit de open dagen, de verkoop van Kievit -cider en wijn en wat zelf gekweekte kruidenplanten en giften van enthousiasten bezoekers.

Dus bent u van èèn van die bezoekers die deze weken de kievit ontdekt heeft, aarzel dan niet en wordt donateur. Ook kunt u ons helpen door vrijwilliger te worden. Zowel voor de begeleiding van de school excursies, als voor het groen onderhoud zijn extra vrijwilligers van harte welkom. zo helpt u ons mee om dit mooie stukje natuur van Harmelen in stand te houden.

Voor meer informatie; www.dekievitharmelen.nl   onder het kopje “help mee”

Of stuur een bericht naar de Facebook pagina   De Kievit Harmelen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.