Harmelen, juli 2020 Beste vriend(in) en donateur van Stichting de Kievit,

 

Harmelen, juli 2020

 

Beste vriend(in) en donateur van Stichting de Kievit,

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief ontving, daarom nu een korte impressie over de afgelopen periode.

Mede door corona hebben veel mensen uit de omgeving De Kievit bezocht om te genieten van de bloeiende boomgaard in het voorjaar, het hooiland dat steeds bloemrijker wordt en natuurlijk de tuinen die er fantastisch uitzien door de goede zorgen van onze vrijwilligers.

 

Door de vrijwilligers is er de afgelopen tijd veel energie gestoken in het nieuwe stuk terrein aan de zuidkant, naast de Groenendaal. Jonge boompjes, zogenaamd opschot, zijn verwijderd. Met snoeihout van het eilandje is een houtril aangelegd en aan de zijde van de Groenendaal zijn een aantal boompjes geplant. 

Het molentje tussen de twee waterplassen draait sinds de reparatie van het pompgedeelte weer als een zonnetje, waardoor het waterpeil in de zuidelijke plas wat hoger gehouden kan worden. Hierdoor werd het mogelijk om een slootje te graven naar de kikkerpoel, waardoor deze nu minder last heeft van de droge periodes.

 

Veel Harmelense schoolkinderen hebben het afgelopen najaar een natuurexcursie op De Kievit gehad. Het zijn zorgvuldig opgezette excursies die vaak op school al worden voorbereid en op De Kievit worden uitgevoerd onder leiding van een aantal enthousiaste excursiebegeleiders. In het voorjaar moesten deze excursies in verband met de corona-uitbraak helaas worden stilgelegd. 

 

De open dagen paddenstoelen en nestkastjes in het najaar werden redelijk bezocht. De natuurwerkdag op 2 november is goed bezocht en er werd hard gewerkt, ondanks een paar fikse regenbuien. Het verslag staat op de website. Het braakballenpluizen op 8 maart is nog doorgegaan en was voor zo’n 20 kinderen weer een leuke en leerzame belevenis. Alle andere geplande activiteiten konden in verband met corona niet doorgaan.

Op 21 juli zijn we weer voorzichtig gestart met de bloemenwandeling. De deelnemers hebben een prachtige middag gehad, want het was mooi weer en alles stond volop in bloei.

Het vieren van kleinschalige feestjes, reünies en verjaardagen op De Kievit is naar verwachting binnenkort weer mogelijk. Deze activiteiten moeten een relatie hebben met het doel van De Kievit en vinden tegen betaling plaats.

 

Het is behoorlijk arbeidsintensief om een terrein met opstallen van deze omvang goed te kunnen laten functioneren. Dit lukt omdat wij een enthousiaste groep vrijwilligers hebben, die zich op diverse terreinen inzetten. Denk aan de begeleiders van de vele schoolexcursies in voor- en najaar, het vaak zware onderhoud van de tuinen en het onderhoudswerk aan de opstallen. Een speciale vermelding verdienen de vrijwilligers van de Stichting Landschapbeheer Vleuten – de Meern, die zorgen voor het nodige snoeien, maaien en hooien.

Om onze kernpunten: educatie, rust en natuur, zoveel mogelijk te kunnen handhaven en verbeteren, is natuurlijk ook geld nodig. De giften die regelmatig in de giftenbussen gevonden worden zijn zeer welkom, maar niet voldoende om alles te bekostigen. In het kader van duurzame investeringen willen wij zonnepanelen aanbrengen op de schuur om daarmee de nu nog in gebruik zijnde benzine-grasmaaiers te vervangen door accumaaiers.

De in juni gehouden collecteweek, waaraan veel vrijwilligers hebben meegedaan, was een succes. We willen dit volgend jaar herhalen en enige extra collectanten zouden zeer welkom zijn om alle wijken van Harmelen te bezoeken.  Voelt u hier wat voor, laat het ons weten, het is best leuk om te doen.

Gelukkig hebben wij ook een aantal donateurs, zoals u, waar we regelmatig op kunnen rekenen. Wij zijn een z.g. ANBI-instelling en als u laat vastleggen dat u ons jaarlijks wilt steunen kunt u het volledige bedrag aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. Als u hiervoor voelt maken wij graag een verklaring voor u op. 

 

Tot slot: om papier te besparen werken wij graag digitaal, dus mocht u deze brief op papier hebben ontvangen en heeft u een mailadres dan kunt u dat doorgeven aan ko.kleijn@planet.nl . U ontvangt dan voortaan onze informatie via de mail.

 

Wij wensen u een prettige zomer en blijf gezond!

Namens het bestuur van de Kievit, 

 

Jose van Engelen, Pieter van Otterlo, Ko Kleijn,

Voorzitter Penningmeester secretaris

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.