Nieuwsbrief januari 2022

 

De laatste nieuwsbrief is alweer van april en we praten u graag bij over het afgelopen jaar.
In de afgelopen periode is weer veel werk verzet door de vrijwilligers. In verband met corona
waren er wel wat beperkingen, maar het onderhoudswerk kon gelukkig door gaan. De laatste
bestuursvergadering is helaas weer digitaal gehouden.
Alle vrijwilligers hebben inmiddels een mooi groen poloshirt met logo van de Kievit, zodat ze als
vrijwilliger te herkennen zijn.
De lessen natuur- en milieueducatie zijn in het voorjaar niet doorgegaan. In de zomer zijn er wel
een aantal lessen geweest, waarbij de kinderen weer erg enthousiast waren.
Op 29 mei is er weer een werkdag van NL Doet geweest, waarbij 5 man van de Ronde Tafel in
Woerden hebben geholpen bij het aanleggen van een voetpad om de plas in de uitbreiding en
het bouwen van een bruggetje. Het was prachtig weer, erg gezellig en er is hard gewerkt.
Op het dak van de schuur liggen inmiddels zonnepanelen, die gratis door de fa. JR Techniek
geleverd en geïnstalleerd zijn. Door de vrijwilligers van de Kievit is de aansluitende apparatuur,
zoals omvormer, accu’s en verlichting aangelegd. Vervolgens is een elektrische grasmaaier
aangeschaft, die met de nu beschikbare stroom opgeladen kan worden. Een hele verbetering
vergeleken met een benzinemaaier. Voor het besproeien van de tuin is inmiddels een elektrische
waterpomp aanwezig, waardoor er niet meer met emmers water gezeuld hoeft te worden.
Stichting de Bouwloods in Leidscherijn heeft gratis een flink aantal op maat gezaagde plankjes
geleverd waarmee kinderen op de open dagen nestkastjes kunnen bouwen.
Tijdens een door onszelf georganiseerde werkdag op 18 september zijn zowel op het oude
terrein als op het nieuwe gedeelte veel ongewenste boomstronkjes gerooid. Op de
natuurwerkdagen van 5 en 6 november is de kikkerpoel door een aantal vrijwilligers
uitgebaggerd. Dit najaar is ook het grasland op het eilandje grotendeels ontdaan van hinderlijke
stronkjes; hopelijk is het nu goed bij te houden.
Op 8 oktober heeft de familie van Mien Vernooij samen met stichting de Kievit een oorkonde
gekregen van stichting Hugo Kotestein. Deze werd op een prachtige dag met een groot aantal
genodigden feestelijk uitgereikt door burgemeester Victor Molkenboer.
Rondom de huisjes is een laag vers grint aangebracht en de huisjes zijn door 2 vrijwilligers keurig
geschilderd. Een enorme klus, die net voor de uitreiking van de oorkonde gereed was.
Van de familie van Brummel hebben we een mooie tuinset gekregen. Arwin de Boer heeft in het
najaar alle nestkasten weer geschoond.
De toegang vanaf het Dijkgraafpad is inmiddels afgesloten met een houtwal. Dit om te
voorkomen dat mensen met honden vanaf die zijde het Kievit-terrein op lopen.

Het hooiland en de uitbreiding zijn weer gemaaid door vrijwilligers van Landschapbeheer
Vleuten-de Meern.
In verband met corona is het vieren van kleinschalige feestjes, reünies en verjaardagen op De
Kievit voorlopig nog niet mogelijk.
De Kievit heeft dit najaar meegedaan aan de sponsoractie van de Plus en daarmee een mooi
bedrag opgehaald dat zal worden aangewend voor verdere elektrificering van de apparatuur.
De Kievit is een z.g. ANBI-instelling en verkrijgt zijn inkomsten uitsluitend door giften. Giften zijn
aftrekbaar voor de belasting, mits je boven een drempelbedrag uitkomt. Als je vastlegt dat je
minimaal voor 5 jaar een bijdrage wilt doen dan kan het gehele bedrag afgetrokken worden van
de belasting. De Kievit kan hierbij behulpzaam zijn, zie hiervoor de website.
Het bestuur van de Kievit wenst iedereen een gezond 2022 en hoopt dat velen weer komen
genieten van het mooiste stukje natuur dat ons dorp te bieden heeft.

secretariaat: stichting de Kievit, Oudeland 29, 3481 GB Harmelen
KvK Utrecht nr. 41185684 – Bankrekening IBAN: NL24RABO0325318514

Reacties zijn gesloten.