NL Doet, 2021

Op 28 en 29 mei hebben diverse vrijwilligers, in het kader van Nldoet, op het
terrein van De Kievit de handen uit de mouwen gestoken.
Vrijdags werd met een klein groepje één van de slootkanten onder handen
genomen en vrijgemaakt van overtollige begroeiing. Dit was nodig omdat
komende week de schoolexcursies na lange tijd weer op gang komen. Ook
werd er veel gras verwijderd uit de jonge aanplant op de uitbreiding.
Zaterdags kwam een enthousiaste groep van Tafelronde 185 uit Woerden en
werd er een nieuw wandelpad aangelegd op de uitbreiding. Dit nieuwe
wandelpad loopt om de tweede natuurplas heen en geeft een mooi beeld van
de vergrootte Kievit. Naast het kruien van veel grond en zand hield dit ook de
bouw in van een brugverbinding over een sloot.
Een groot deel van het nieuwe terrein ligt wat lager en is daarom erg vochtig
en kwetsbaar. We hopen dan ook dat een ieder het pad respecteert en niet de
kwetsbare oevers van plas en sloot betreedt.
Onze dank gaat uit naar het Oranjefonds dat deze dagen organiseert en niet te
vergeten de vrijwilligers van buitenaf die door hun inzet op deze dagen grotere
klussen voor ons mogelijk maken.
De volgende grotere klusdagen vinden vermoedelijk plaats rond het eerste
weekend van november, tijdens de Nationale Natuurwerkdagen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.