Vogelwaarnemingen.

jaar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
waarneming(en) = wa 26 17 25 27 31 32 26 23 27 29 25
mogelijk broedend = mb 6 7 6 9 3 5 5 6 3 3 3
waarschijnlijk broedend = wb 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5
zeker broedend = zb 14 15 15 12 12 12 11 11 13 13 12
wintergast = wi 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 3
totaal per jaar 51 43 50 54 50 54 48 44 49 53 48
voortschrijdend totaal 113 113 113 113 113 112 112 112 112 107 106
vogels rode lijst 9 5 6 6 6 7 6 9 8 8 9
aalscholver wa wa wa
beflijster
blauwborst
blauwe kiekendief wa
blauwe reiger wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
boerenzwaluw wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
bokje
bonte vliegenvanger zb
boomklever mb
boomkruiper mb mb mb mb wa wa wa wa wa
boomvalk
bosrietzanger wa wa
bosruiter
bosuil
braamsluiper wa
bruine kiekendief wa
buizerd wa wa wa wa wa wa wa wa wa
ekster zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
fazant wa wa wa wa wa
fitis zb zb mb mb wa wa wa zb zb zb
fuut zb zb wa wa wa wa zb zb zb
gaai wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
gierzwaluw wa wa wa wa wa wa wa wa
goudhaan wi wi wa wi wa
goudvink wa
grasmus wa
graspieper
grauwe gans wa wa wa wa wa
grauwe vliegenvanger mb mb wa wa
groene specht wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
groenling wa wa wa wa mb mb mb mb mb mb mb
groenpootruiter
grote barmsijs
grote bonte specht mb mb mb mb wa wa wa wa wa wa wa
grote canadese gans wa wa
grote gele kwikstaart wi
grote zilverreiger wa wa wa wa wa wa wa
grutto
halsbandparkiet wa wa wa
heggenmus mb mb mb mb wa wa wa wa
holenduif zb zb zb zb zb zb
houtduif zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
jaar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
houtsnip wa
huismus wa wa wa wa wa wa
huiszwaluw wa wa wa wa wa wa
kauw zb zb zb wa wa wa wa wa wa wa wa
keep wa
kerkuil wa
kievit wa
kleine karekiet wa mb wa wa wa wa wa wa
kleine mantelmeeuw wa wa wa
kneu wa wa
knobbelzwaan zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
koekoek wa wa wa wa wa wa wa
kokmeeuw wa wa wa wa wa wa wa
koolmees zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
koperwiek wi wi wi wi
krakeend wa wa wa wa wa
kramsvogel wi wi wi wi wi
kuifeend wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
matkop mb wb wb
meerkoet zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
merel zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
nijlgans wa wa wa
oeverloper
oeverzwaluw
ooievaar wa wa wa wa wa
pimpelmees zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
purperreiger wa
putter wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
ransuil
rietgors wa wa
rietzanger wa
ringmus zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
roek wa wa
roodborst zb zb zb wb wb wb wb wb wb wb wb
scholekster wa wa
slobeend wa
smient wi wi wa wa wa wi
snor wa
sperwer wa wa wa wa wa wa wa wa wa
spotvogel wa mb mb mb wa wa
spreeuw wa wa wa mb wa wa wa wa wa wa wa
staartmees mb mb zb mb wa wa wa
stormmeeuw wa wa wa wa wa
tafeleend
sijs wi wi wi wi wi
tjiftjaf wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb wi
torenvalk wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wb
tuinfluiter wa mb mb mb mb mb wa
turkse tortel zb zb zb zb zb zb mb mb mb mb
valkparkiet wa
velduil wa
vink wb wb wb wb wb wb wb wb wb wb
visdief wa wa wa
vuurgoudhaan
jaar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
waterhoen wa wa wa mb mb wa wa wa wa
waterral wa wa
watersnip wi
wilde eend zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
winterkoning zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb
wintertaling wa
witgat
witte kwikstaart wa wa
ijsvogel wa wa
zanglijster wa wa wa wa wa wa mb
zilvermeeuw wa
zwarte kraai mb mb zb mb wa wa wa wa wa wa wa
zwarte mees
zwarte roodstaart wa
zwartkop mb mb mb mb mb mb mb wb wb wb
Rode lijst in 2017 gewijzigd
42 42

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.