Nieuwsbrief.

 

De afgelopen periode stond voor iedereen en dus ook voor Stichting de Kievit in het kader van de
beperkingen door corona. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd, de natuur staat namelijk
niet stil en onderhoudswerk moet doorgaan.
De meest noodzakelijke werkzaamheden konden door de vrijwilligers worden verricht, met
buitenwerk kan gemakkelijk afstand worden gehouden.
Vergaderen is inmiddels ook digitaal gelukt.
Op 16 augustus vorig jaar is de bijenexcursie onder leiding van Frans Snel gehouden, waar 15
belangstellenden op afgekomen zijn. Voor de bezoekers was het een leerzame en fijne dag,
mede door de uitstekende catering van Magda.
Op 20 september heeft de speurtocht door de boomgaard met mooi weer ca. 20 bezoekers
getrokken.
De andere open dagen zijn in de afgelopen periode niet doorgegaan. Ook de NME-lessen voor de
scholieren moesten worden afgelast.
Op zaterdag 21 november hebben een aantal mensen van de Lionsclub uit Woerden de handen
uit de mouwen gestoken en de singels rondom de boomgaard onder handen genomen. Er zijn
een flink aantal elzen langs de sloot en langs de plas geknot. Hierdoor krijgen de fruitbomen
meer zon en lucht.
Alle stammen zijn gezaagd en opgeslagen in het houthok en de takken zijn verwerkt in de diverse
houtrillen.
Mede door het mooie weer en de goede catering van José was het een gezellige en geslaagde
dag.
De vrijwilligers van Landschapsbeheer Vleuten-de Meern hebben in het najaar het grasland, de
Zijweg, het eilandje, de uitbreiding en langs het Dijkgraafpad gemaaid.
In de winter is de grote eik bij de ingang door Landschapsbeheer ontdaan van een paar grote
takken. Hierdoor valt er weer meer licht op de hooiberg en de huisjes, waardoor de
vochtproblemen verminderd zijn.
De sloten aan de westzijde zijn in de winter gebaggerd. De grote bramenstruiken langs de sloot
achter het hek moesten hiervoor het veld ruimen.
Door een paar mensen is in de winter veel aanvullend snoeiwerk verricht in het bos en het
eilandje. Het watermolentje op het molendijkje is vastgelopen door een tak die op een vreemde
wijze in het pompgedeelte is gekomen. Daardoor was er enige schade, maar gelukkig kon de
molen met eigen middelen gerepareerd worden.
Het molentje werkt nu weer prima. Hierdoor kan het waterpeil van de natuurplas, kikkerpoel en
het nieuwe gedeelte nog iets verhoogd worden. Het waterleven kan zich zodoende wat meer
ontwikkelen en de droge zomer van vorig jaar wordt beter gecompenseerd.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van zonnepanelen op de
schuur. We hopen deze zomer nog over 220 volt te kunnen beschikken.

De NLDoet dagen zijn uitgesteld naar 28 en 29 mei. In die periode kan buiten geluncht worden en
staat het er hopelijk beter voor met corona. Opgeven hiervoor kan via www.nldoet.nl
Helaas waren er de afgelopen periode ook minder leuke gebeurtenissen. In september zijn de
schuren opengebroken, waarbij gereedschap en brandstof is gestolen. In oktober is de voordeur
van de huisjes met geweld ingeramd. Dit zijn waarschijnlijk vandalen geweest, want ze zijn niet
binnen geweest en er werd niets vermist. Vervelend, want de vrijwilligers hebben er weer een
hoop werk aan om de schade te herstellen en niemand zit te wachten op extra kosten.
De haan heeft een aanval van waarschijnlijk een loslopende hond ternauwernood overleefd.
Door de uitstekende zorg van Helga is hij gelukkig weer helemaal opgeknapt. Dus mensen: houd
je hond in de buurt van de Kievit aan de lijn en kom er zeker niet mee op het terrein.
De zwanen zitten weer te broeden en er worden ook weer kuikentjes van de kippen verwacht.
De grote berk naast het houthok aan de bergingsplas is helaas voor de helft gesneuveld. Bij
stormachtige wind in april scheurde hij zodanig in dat één stam gekapt moest worden om de
andere stam te redden.
Het vieren van kleinschalige feestjes, reünies en verjaardagen op De Kievit is naar verwachting
voorlopig nog niet mogelijk.
De Kievit verkrijgt zijn inkomen uitsluitend door giften. Zo zijn er een aantal vaste donateurs,
waar regelmatig op gerekend kan worden. De collecte gaat dit jaar niet door, maar degenen die
de Kievit willen ondersteunen vinden hieronder de nodige gegevens. De Kievit is een z.g. ANBI-
instelling, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.
Het bestuur van de Kievit hoopt dat iedereen de komende tijd in volle gezondheid weer volop
kan genieten van het prachtige stukje natuur in ons mooie dorp.
www.dekievitharmelen.nl

secretariaat: stichting de Kievit, Oudeland 29, 3481 GB Harmelen
KvK Utrecht nr. 41185684 – Bankrekening IBAN: NL24RABO0325318514

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.