Vrienden en donateurs van de Kievit

Beste vriend(in) en donateur van Stichting de Kievit,

 

De Bric à Brac op 23 september was, ondanks het slechte weer, gezellig druk.
De markt met authentieke spullen, meubeltjes en boeken was van 12 tot 16 uur op het terrein van de Kievit.

De bestuursleden en vrijwilligers van Stichting De Kievit hebben zich de afgelopen koude en daarna warme periode ingezet om van de Kievit het groene paradijs te maken wat iedereen zo graag ziet en beleeft.

Extra werk en inzet was nodig om omgewaaide bomen op te ruimen, de bloemen- en groentetuin op orde te houden en de boomgaard met veel jonge en nieuwe appelbomen van water te voorzien.

Zo zijn er extra werkdagen geweest op zaterdagmorgen, welke wij ook in het najaar zullen houden.

Hou de website in de gaten wanneer wij weer aan de slag gaan! Verder is er een natuurwerkdag op zaterdag 3 november. De Kievit is open vanaf 09.00 uur, afsluiting uiterlijk 17.00 uur.

Er wordt iedere woensdag gewerkt op de Kievit, als u daaraan of aan een andere werkdag wilt bijdragen bent u van harte welkom, aanmelden kan bij Ko Kleijn via ko.kleijn@planet.nl

 

De daggeldershuisjes hadden extra onderhoud nodig omdat kozijnen van deuren en ramen aan vervanging of onderhoud toe waren. Met de groep deskundige vrijwilligers van de woensdag zijn deze klussen geklaard, alleen het schilderwerk moet nog.

Als u zin en/of tijd heeft om deze klus te klaren kunt u contact opnemen met Ko.

 

In mei zijn vrijwilligers actief geweest tijdens de Oranjefonds collecte, waarvan de helft van de opbrengst opgehaald in Harmelen voor de Kievit is.

Daarnaast is er in juni fanatiek gefietst om zo een financiële bijdrage van de Rabobank te ontvangen.

Fijn zulke extra financiën maar het onderhoud en beheer van huisjes, boomgaard en tuin is een onophoudelijke uitgavepost.

Wij hebben plannen voor een flinke uitbreiding van onze zonnepanelen en/of de plaatsing van een kleine windmolen om meer energie op te wekken welke we kunnen gebruiken bij NME activiteiten en presentaties.

Als u ons daarbij wilt steunen; een bijdrage kunt u overmaken op NL24RABO0325318514.

Tot slot: wij verspreiden deze brief het liefst per mail, dus wij ontvangen graag uw mailadres als wij dit nog niet hebben.

Alvast dank en graag tot ziens op de Kievit

 

Namens het bestuur van de Kievit,

Jose van Engelen,                           Pieter van Otterlo,                         Ko Kleijn,

Voorzitter                                          Penningmeester                             secretaris

 

www.dekievitharmelen.nl

secretariaat: stichting de Kievit, Oudeland 29, 3481 GB Harmelen

KvK Utrecht nr. 41185684 – Bankrekening IBAN: NL24RABO0325318514

www.dekievitharmelen.nl

secretariaat: stichting de Kievit, Oudeland 29, 3481 GB Harmelen

KvK Utrecht nr. 41185684 – Bankrekening IBAN: NL24RABO0325318514

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.