Jaarverslag 2017

 

 

De Kievit, Jaarverslag 2017.

 

Bestuurlijke zaken 

Het bestuur bestaat uit José van Engelen (voorzitter), Susan van Kuijk (onderhoud huisjes en open dagen), Marco Houtzager (reserveringen en fondsenwerving), Magda Jasperse (tuin, 2e secretaris en fondsenwerving), Gerrit van der Vliet (NME, fondsenwerving en landschap), Pieter van Otterlo (penningmeester en fondsenwerving) en Ko Kleijn (secretaris en algemeen onderhoud).

 

In 2017 is 7x vergaderd, steeds in een prettige sfeer verlopen, deels in de Kievit en in de wintermaanden bij José thuis. Er zijn veel zaken aan de orde geweest die nodig zijn om de huisjes, het terrein en de website te beheren, fondsen te werven en contacten met alle vrijwilligers en andere instanties te onderhouden.

 

In augustus is het 25-jarig jubileum van de stichting gevierd. Het was een mooie zonnige dag waarbij veel donateurs en andere betrokkenen aanwezig waren, waaronder wethouder Yolan Koster.

De grote wens van het bestuur om eindelijk op deze dag de toezegging te krijgen dat de terreinuitbreiding rond was kon echter nog niet worden gehonoreerd.

 

Tijdens deze dag is er een workshop  “natuurlijk tuinieren” verzorgd door Lia Kuijl en heeft Helga van Kleef een workshop “landschap schilderen” gegeven.  In de middag was er een high tea, waarbij Wim van Leeuwen zorgde voor de muzikale omlijsting. Een gezellige dag met mooi weer en zo’n 60 bezoekers, ook veel vrijwilligers van Landschapsbeheer Vleuten-de Meern waren aanwezig. Voorzitter Dries Willems hield een mooie toespraak en overhandigde een enveloppe met inhoud.

 

Achteraf bleek dat ons oud-bestuurslid Reint Klein-Beekman op 25 augustus voor de laatst keer aanwezig was, want een week later is hij helaas overleden. Een enorm gemis voor zowel de Kievit als Landschapsbeheer, want zijn inbreng is van onschatbare waarde geweest.

 

Natuur en Milieueducatie voor lagere schoolkinderen uit Harmelen en Woerden.

Een rustig seizoen met een iets teruglopend aantal excursies. Onder veelal goede weersomstandigheden zijn de meeste excursies uitgevoerd.  Opvallend was de matige belangstelling voor de slootjessafari. In onze ogen is dit toch één van de leukste en meest afwisselende excursies uit het hele aanbod. Om wat meer diepgang in de excursie aan te brengen hebben we één onderdeel aangepast om zo meer begrip bij te brengen over het nut van de sloot in dit fraaie veenweidegebied.

De vogelexcursie moet nog even wachten tot we wat meer elektrische capaciteit hebben, maar daar wordt aan gewerkt.

‘Herrekijken’ blijft de scholen trekken en wordt ook steeds als zeer leerzaam ervaren. Voordeel van deze excursie is dat we die zowel in het vroege voorjaar, als in de nazomer kunnen aanbieden.

Enige versterking van het begeleidersteam is zeker aan te bevelen, want het blijkt met de planning toch vaak een beetje schipperen. De mogelijkheid tot een eventuele wisseling gedurende het seizoen is dan ook erg lastig omdat eigenlijk iedereen z’n beschikbare dagen er al in heeft zitten. Blijvend probleem is toch nog steeds dat scholen soms erg laat doorgeven dat ze een andere activiteit blijken te hebben op een geplande excursiedag.

 

Open dagen en andere activiteiten.

In 2017 zijn de huisjes op de Kievit verschillende dagen door de gemeente Woerden afgehuurd voor besprekingen en workshops. Het aantal kinderfeestjes op de Kievit is vorig jaar een beperkt aantal geweest. Een drietal families kon met hun kinderen genieten van een kinderfeestje op Kievit. Er is tijdens deze kinderfeestjes geen gebruik gemaakt van extra inhuur van professionele begeleiding.

Fotograaf Jeroen Stel heeft vorig jaar een aantal fotoworkshops gegeven op de Kievit. Ook heeft de wandelclub van Clytoneus een avondwandeling gemaakt en het terrein De Kievit bezocht. Ten slotte heeft de naschoolse opvang van basisschool de Horizon een aantal keer gebruik gemaakt van het buitenterrein op de Kievit. Er is in 2017 voor deze activiteiten 13 keer gebruik gemaakt van de Kievit.

 

Onderhoud en beheer van natuur en tuin.

Helaas in 2017 nog geen verlossend nieuws over de gebiedsuitbreiding ten zuiden van de Kievit. Nog steeds zijn er enkele financiële hobbeltjes die een overdracht van de gemeente aan het U.L in de weg staan.

In de rest van het “groot groen” zijn er wel positieve ontwikkelingen te melden. Op een tweetal momenten dit jaar, te weten begin maart met NLDoet en op de Natuurwerkdag, de eerste zaterdag van november, is er met de hulp van diverse vrijwilligers van buitenaf veel groot onderhoud gepleegd. Stukken sloot zijn opgeschoond en in een deel van het geriefbos is braam en brandnetel verwijderd en is het nodige gesnoeid. Aangezien het snoeihout niet meer verbrand mag worden hebben we o.a. aan het begin van het natte grasland een forse houtril neergezet. Hierin konden we veel snoeihout kwijt en zo’n ril biedt meteen een schuilplaats voor allerlei kleine dieren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 

De droogte van het afgelopen voorjaar, gekoppeld aan het niet functioneren van de windwatermolen heeft er voor gezorgd dat het grasland erg droog was deze zomer. De vegetatie had er duidelijk onder te lijden. Vele planten, zoals Kale Jonker en Valeriaan haalden ternauwernood de helft van hun normale hoogte en we telden relatief weinig bloeiende orchideeën.

De reparatie van de molen, met de hulp van het Landschapsbeheer, heeft er toe geleid dat het waterpeil in de natuurplas en de daarmee verbonden sloten om het grasland weer op een mooi niveau staat. De verwachting is nu dan ook dat het grasland er het komende jaar weer een stuk natter en dus beter bijligt.

Waar in het verleden de Kievit na begin november zo’n beetje in “winterslaap” ging, om dan begin maart weer te ontwaken, is er dit jaar een begin gemaakt met een winterprogramma voor het “groot groen”. Op dagen met goede, lees vooral droge, vooruitzichten is met een kleine groep mensen doorgewerkt in met name het geriefbos. Er is veel gesnoeid, geknot en weggezaagd en deze werkzaamheden gaan door tot aan half maart als het broedseizoen begint. Het voorste deel van het geriefbos is een stuk opener geworden, maar het achterste deel laten we bewust wat ruiger en dichter om zo verschillende biotopen aan te kunnen bieden voor met name de vogels op het terrein.

Hiernaast is er een begin gemaakt met de broodnodige verjonging van de boomgaard, door het aanplanten van een aantal jonge “oude”appelrassen.  De slootkant aan de westzijde van de boomgaard is opgeschoond en tussen de bomen zijn Sneeuwklokjes gepoot. Dat moet komend voorjaar een vrolijk gezicht zijn!

 

Er wordt voornamelijk op woensdag gewerkt, de vrijwilligersgroep wordt gecoördineerd door Lia Kuijl en bestaat uit Magda Jasperse, Susan van Kuijk, Toos Hulshoff, Helga van Kleef, Wim van de Haar, Henk van Eijk, Geert Glissenaar, Frans Snel en Ko Kleijn. Nieuwe gezichten zijn Peter Pothoven en Marco Steenbeek. Hans van der Zwet van Landschapsbeheer Vleuten- de Meern is oproepbaar voor snoeiwerk en dergelijke. Een vrij grote groep, die op een prettige manier samenwerkt. Voor het vele tuinwerk zou een extra kracht nog erg welkom zijn.

 

In de huisjes zijn de stijlkamer en de ontvangstruimte flink opgeknapt. Tegen de muren, die erg vochtig waren en waarvan het stukwerk afviel, zijn platen tegen getimmerd en deze platen zijn weer mooi gesaust, de deurposten zijn ook geschilderd, dit was een klus van Geert en Ko.

We hopen dit jaar de deurposten van de buitendeuren te gaan renoveren, deze zijn zeer slecht aan het worden.
De schoorstenen zijn geveegd door een erkend bedrijf, een aantal kasten zijn behandeld tegen houtworm.

 

 

 

Buiten is onder andere de steiger op het molendijkje vernieuwd. Frans is naast het vele zware werk wat hij doet de vaste imker geworden.

Het watermolentje heeft het in de loop van het jaar begeven. Gelukkig bleek bij Landschapsbeheer Vleuten- de Meern kennis aanwezig hoe de molen in elkaar zat en hoe subsidie verkregen kon worden voor herstel. Tot onze grote vreugde hebben zij de aandrijfas met waaier en de bijbehorende lagers voor ons kunnen vernieuwen. Wij zijn daar erg blij mee: de moelen draait weer als een zonnetje en het waterpeil in de natuurplas kan weer op het juiste peil gehouden worden.

Er is een rooster gemaakt voor de waterinlaat van de molen waardoor geen ongerechtigheden meer in de schoepen kunnen komen.

 

Financiën om alles mogelijk te maken

 

Het saldo van inkomsten en uitgaven laat het afgelopen jaar weer een positief resultaat zien wat tot stand komt door toename van donaties en opbrengst activiteiten over het afgelopen jaar.  Door vrijwilligers is meegefietst aan de Rabobank fietstocht. Ook de collecte voor het Oranjefonds, waarvan de helft van de opbrengst voor de Kievit was, zorgde voor meer geld in kas. Verder is het bedrag aan binnengekomen donaties in vergelijking met de andere kwartalen van 2017 in het tweede kwartaal behoorlijk toegenomen.

Het bedrag bestuurskosten is het totaal van de posten verzekeringen, representatiekosten, gemeentelijke heffingen, bankkosten, waterschapslasten en kopie en porti. Ten laste van onderhoud en gereedschappen is in 2017 minder uitgegeven dan in 2016.

 

 

 

De Werkgroep fondsenwerving

De werkgroep bestaande uit 4 bestuursleden en de tuincoördinator, is in 2017 3x bij elkaar geweest.

Vanwege de goede financiële resultaten behaald in 2017, via donaties, verkoop van de Kìevit-wijn en pakken appelsap, door onze deelname aan de collecte voor het Oranjefonds, onze deelname aan de RABO Sponsor Fietstocht én onze deelname aan de Harmelense September Vrijmarkt, werd besloten dat de Kievit zich in de toekomst vooral op deze activiteiten zal blijven richten om de financiën gezond te houden.

 

Daarnaast waren er in 2017 twee grote wensen in het bestuur die in aanmerking kwamen om aangevraagd te worden via een fonds:

Herstel van de molen op het Molendijkje tussen de 2 plassen voor beter waterbeheer en

-Plaatsen van meer zonnepanelen om betere, ook digitale, informatie aan onze bezoekers te kunnen bieden waaronder de NME-activiteiten voor de Harmelense schooljeugd.

 

 

Namens het bestuur van de Kievit,

Jose van Engelen,

Voorzitter

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.