Privacy-verklaring

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving zorgt ervoor dat stichting De Kievit duidelijkheid moet verschaffen over de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt stichting De Kievit de persoonsgegevens?

Stichting De Kievit verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Mensen die interesse tonen en door middel van e-mail, sociale media of telefoon contact opnemen of hebben genomen, dan wel donateur zijn.
• Mensen die werkzaam zijn bij een bedrijf of organisatie waar stichting De Kievit een relatie mee heeft.

Waarvoor verwerkt stichting De Kievit persoonsgegevens?

Stichting De Kievit gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren. De persoonsgegevens (dit betreft de persoonsnaam, e-mailadres, huisadres en/of telefoonnummer) worden gebruikt voor de communicatie en in zeer beperkte mate een (digitale) nieuwsbrief. Wilt u niet meer benaderd worden? Voor deze laatste kunt u zich te allen tijde afmelden.

Hoe gaat stichting De Kievit met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik.

Reacties zijn gesloten.