het Life Tiener Event op de Kievit.

Op vrijdagmiddag 10 mei komen er in het kader van het Life Tiener Event in samenwerking met de stichting Present Woerden een 6-tal jongelui vrijwilligerswerk doen op De Kievit. De sloot tussen de Hollandse Kade en De Kievit zal van overhangende begroeiing worden ontdaan. Omdat dit plaatsvindt tijdens de broedperiode van de vogels is in goed overleg met de gemeente Woerden en L.B. besloten om het betreffende tracé van tevoren goed te controleren op eventuele vogelnesten.

Reacties zijn gesloten.