De locatie

Bekijk de Kievit met een 360 graden tour (klik hieronder)

 

 

 

De huisjes

Ria Lansbergen huis 1

Interieur huisje – foto Ria Lansbergen

De daglonerhuisjes “De Kievit” zijn gelegen langs de Hollandse Kade in Harmelen. Deze huisjes zijn mede door de inzet van de vrijwilligers van stichting “de Kievit” behouden gebleven. Deze stichting is in 1992 tot stand gekomen, nadat de laatste bewoonster deze huisjes voor een symbolisch bedrag aan de stichting had overgedragen.
De daglonerhuisjes geven een beeld van de leefwijze van een deel van de bevolking die onder armoedige omstandigheden leefden. Het is mooi dat deze huisjes bewaard zijn gebleven, zodat men ook nu nog kan ervaren hoe deze mensen hebben geleefd. Voor velen is dit tegenwoordig niet meer voor te stellen.

Ria Lansbergen 3

foto Ria Lansbergen

De daglonershuisjes zijn gebouwd in 1862. Eerst stonden er vier huisjes op een rij die met een centrale ingang met elkaar waren verbonden. Eén van deze huisjes is in de Tweede Wereldoorlog verzakt, nadat de polder lange tijd onder water werd gezet. Na de oorlog is dit huisje afgebroken. De huurders van de huisjes waren tijdens de inundatie ondergebracht bij boeren in de omgeving. Eén van de deze huurders was Klaas Vernooij.

Na de oorlog kwamen al de huisjes in bezit van de familie Vernooij. De laatste bewoonster van deze familie heeft tot 1968 gewoond. De familie bestond uit 6 gezinsleden. De vader, Klaas Vernooij heeft altijd als dagloner bij de boeren in de omgeving gewerkt. Als dagloner moest hij hard werken voor een karig loon. En ’s winters had hij helemaal geen inkomsten. Zijn vrouw, Johanna Weerdenburg heeft nog lange tijd in de daglonershuisjes gewoond. Samen met haar oudste zoon Wim.

Ria Lansbergen 4

foto Ria Lansbergen

Nadat Johanna in 1968 was overleden heeft Wim met zijn vrouw Mien Loman in dat zelfde jaar toch een woning gekocht op de Beatrixlaan in Harmelen. Zij hebben er wel voor gezorgd dat de huisjes in stand bleven. Na het overlijden van Wim in 1987 heeft Mien deze taak op zich genomen en er voor gezorgd dat de huisjes ook voor het nageslacht te bewonderen zijn.

 

De tuin

Rondom de huisjes ligt prachtige natuur. Dit is een natuurtuin voor jong en oud, klein en groot. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan planten- en dierenwereld en op de tweede plaats aan de mensenwereld. Een natuurtuin, zo ingericht dat insecten, vlinders, libellen, kruipers en kevers, bijen en beestjes, hommels, kikkers en padden er hun weg en schuilplaats vinden. Het complex “De Kievit” bestaat uit de daggelderswoningen en enkele bijgebouwen, de moestuin (nu educatieve tuin), het hooiland, waar vroeger de geiten graasden, en de boomgaard. De boomgaard is nu een bezienswaardigheid, omdat er 19 oude rassen appel-, peren- en pruimenbomen staan.

Een natuurtuin, passend en aansluitend bij het natuurgebied eromheen en bij de cultuurhistorie van de voormalige daggeldershuisjes. Dit heeft geleid tot moestuinvakken, kruidenvakken, bijenvakken, boerenhofblommen, en meer naar achter toe, de “recycling van materiaal”: een insectenmuur en “vlindervakken”.

Er zijn panelen geplaatst bij de diverse vakken met tekst en basisinformatie. Daarnaast zijn er folders die specifiekere informatie geven over kruiden, daggeldershuisjes en het natuurgebied: voor wie meer wil weten!

Reacties zijn gesloten.